ЕКОЛОГІЧНА ОЛІМПІАДА

Тест №1
1. Яку функцію у рослинній клітині виконує вакуоля?
а) терморегуляція;
б) осморегуляція;
в) здійснення фототаксисів;
г) фотоліз води.

2. Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються:
а) нейрогормони;
б) вітаміни;
в) фітогормони;
г) антибіотики.

3. Який рівень організації білка присутній у молекулі гемоглобіну?
а) первинний;
б) вторинний;
в) третинний;
г) четвертинний.

4. Зв'язок, який лежить в основі будови молекули води це…-
а) ковалентний полярний;
б) іонний;
в) ковалентний неполярний;
г) молекулярний.

5. Хімічні елементи, на частку яких припадає 98% хімічного вмісту, це…-
а) мікроелементи;
б) органогенні елементи;
в) мікроелементи;
г) ультрамікроелементи.

Тест №2
1. Ліпідом є:
а) гліцин;
б) фруктоза;
в) віск;
г) целюлоза.

2. Групу прокаріот називають анаеробними, якщо вони
а) не здатні до фотосинтезу;
б) отримують енергію за рахунок без кисневого розщеплення органічних речовин;
в) використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин;
г) отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин.

3. Яку назву мають рідкі рослинні ліпіди?
а) воски;
б) олії;
в) полісахариди;
г) жири.

4. Органели клітин, які своїй будові мають подвійну мембрану.
а) мітохондрії, апарат Гольджі;
б) апарат Гольджі, центріолі;
в) мітохондрії, пластиди;
г) пластиди, лізосоми.

5. Не мембранний органоїд клітини, що бере участь у біосинтезі білка:
а) мітохондрія;
б) клітинний центр;
в) рибосома;
г) центріолі.

Тест №3
1. Загальною функцією для наднирникових залоз, підшлункової залози і печінки людини є:
а) регуляція швидкості обміну речовин;
б) участь у регуляції рівня глюкози у крові;
в) розщеплення жирів;
г) синтез сечовини та сечової кислоти.

2. Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі?
а) дендрит – синапс – тіло нейрона – аксон;
б) дендрит – тіло нейрона – аксон - синапс;
в) аксон – тіло нейрона – дендрит – синапс;
г) аксон – дендрит – синапс – тіло нейрона.

3. Які гормони та мінеральні речовини прискорюють і підсилюють роботу серця?
а) іон калію та адреналін;
б) іон кальцію та ацетилхолін;
в) іон калію та ацетилхолін;
г) іон кальцію та адреналін.

4. Структура білка, в основі утворення якої лежать водневі зв’язки це.. –
а) вторинна;
б) первинна;
в) третинна;
г) четвертинна.

5. Визначте, завдяки чому здійснюється транспортування газів із капілярів до альвеол:
а) різниці парціальних тисків газів;
б) високому вмісту еритроцитів у крові;
в) завдяки тонкій стінці альвеол;
г) швидкому потоку крові через капілярну сітку альвеол.



Вгору