PSYCOLOGICAL SUPPORT

    Психологічна служба школи «Надія» пропагує беззаперечний факт, що кожна дитина особлива вже тому, що з’явилася на світ і їй даровано життя. Дитина цікава сама по собі: слухняна і неслухняна, красива і розумна, здібна і не дуже. Кожен дорослий також унікальний незалежно від професії, посади і соціального статусу. Колектив або група дітей чи дорослих не можуть бути метою в діяльності як психологів, так і педагогів. Проте група однолітків або колег може створити умови для розвитку особистості кожного з нас.

    Звідси і основний принцип роботи практичного психолога – підхід до кожної дитини як до цілісного і неповторного, як до унікальності, що зароджується.

    В основі цього принципу лежать найважливіші психологічні закономірності:
        • Поступовість;
        • Нерівномірність;
        • Асинхронність психологічного розвитку;
        • Індивідуальні варіанти проходження вікових етапів.

    Тому так важливо надавати дитині шанс, можливість створювати себе, підтримувати почуття того, що все гаразд і в неї вірять.


Напрямки роботи психологічної служби


    Основними видами діяльності психологічної служби є:
    ДІАГНОСТИКА – психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту її умов, індивідуального розвитку учнівської молоді, визначення прич, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
    Психодіагностична робота базується на діагностико-проектуючому комп’ютерному комплексі «Універсал», що включає в себе наступні методики:
        • «Соціо-комунікативний розвиток особистості»;
        • «ДВОР»(діагностика вад особистісного розвитку);
        • Анкета «Життєва активність»;
        • «Ціннісні орієнтації»;
        • «Ціннісні пріоритети».

Діагностико-проектуючий комп’ютерний комплекс «Універсал»     Діагностико-проектуючий комп’ютерний комплекс «Універсал»

    В основі цього комплексу лежать стандартизовані психодіагностичні методи.

    Метою діагностичної роботи є:
     1. Поглиблене вивчення особистості дитини протягом всього періоду шкільного життя;
     2. Діагностика міжособистісних стосунків у системах «учень-учень», «батьки-діти», «вчителі-батьки-учні».
    КОРЕКЦІЯ – здійснення психолого- педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку та поведінці, подолання різних форм поведінкових розладів, формування соціально-корисної життєвої перспективи;
    КОНСУЛЬТАЦІЯ – надання ефективної консультації з налагодженням особливих стосунків та ставлення, що передбачає довіру, відкритість, зацікавленість;
    ПРОФІЛАКТИКА – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
    ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА – науково-популярні секції з психологічних питань розвитку та виховання дитини, освітня робота з пропагуванням психологічних знань серед батьків та учителів.

    Основні види діяльності практичного психолога закладу освіти визначено Положенням про психологічну службу системи освіти України (п.2.2 наказу Міністерства освіти і науки України від 03.05.99р. № 127 «Про затвердження Положення про психологічну службу»).

    Основними завданнями практичного психолога є:
     1. Забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання учнів, виявлення та розвиток здібностей та обдарованості дитини, і на підставі цього – підбір професійної орієнтації.
     2. Науково-методичне та практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи.
     3. Орієнтація соціально-психологічної та профілактичної роботи на подолання негативних явищ в оточуючому середовищі.
     4. Соціально-педагогічна реабілітація дітей з особливими потребами.
     5. Підвищення ефективності діяльності, розробка і впровадження новітніх методик, методів і технологій роботи психологічної служби.Up