EDUCATIONAL PLAN
Львівської спеціалізованої школи "Надія" з поглибленим вивченням предметів
еколого-правового профілю на 2010-2011 н.р для учнів 5 - 9 класів.


Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Загальний цикл
Мови і літератури українська мова 3,5 3 3 2 2
українська література 2 2 2 2 2
іноземна мова 3,5 3 3 2 2
зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство історія України 1 1 1 1,5 1,5
всесвітня історія 1 1 - - -
правознавство - - - - 1
християнська етика - - - - 1
Естетична культура музичне мистецтво 1 1 1 1 -
образотворче мистецтво 1 1 1 - -
художня культура - - - - 1
Математика математика 4 4 - - -
алгебра - - 2,5 2 2
геометрія - - 1,5 2 2
Природознавство природознавство 1 1 - - -
біологія - - 2 2 3
географія - 2 2 1,5 1,5
фізика - - 1 2 2
хімія - - 1 2 2
Технології трудове навчання 1 1 2 2 1
інформатика - - - - 1
Здоров’я і фізична культура основи здоров’я 1 1 1 0,5 0,5
фізична культура 2,5 2,5 2,5 3 3
Разом 24,5 26,5 29,5 28,5 30,5
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 2,5 1,5 5,5 3,5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 23 25 23 27 28
екологія 0,5 0,5 - 1 1
правознавство 0,5 0,5 - 1 -
інформатика 0,5 0,5 0,5 1 -
іноземна мова 0,5 0,5 1 2 1
риторика - 0,5 - 0,5 1,5
музейна педагогіка 0,5 - - - -
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27 29 31 34 34


Навчальний план
Львівської спеціалізованої школи "Надія" з поглибленим вивченням предметів
еколого-правового профілю на 2010-2011 н.р для учнів 10 класів.
Природничо-математичний напрям
Екологічний профіль


№ з/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
10
1 Українська мова 1
2 Іноземна мова 2
3 Українська література 2
4 Зарубіжна література 1
5 Історія України 1
6 Всесвітня історія 1
7 Громадянська освіта:
правознавство
2
8 Художня культура 1
9 Алгебра 2
10 Геометрія 2
11 Біологія 4
12 Географія 1,5
13 Фізика 2
14 Хімія 1
15 Екологія 2
16 Технології 1
17 Інформатика 1
18 Фізична культура 2
19 Захист Вітчизни 1
Разом 30,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів 3,5
20 Історія 1
21 Хімія 0,5
22 Риторика 2
Гранично допустиме навантаження на учня 30
Всього (без урахування поділу класу на групи) 34Up