ENTER THE SCHOOL

  Основний набір здійснюється до 5 – го класу на основі конкурсного відбору. Учні, які виявили бажання навчатися в школі з поглибленим вивченням предметів еколого–правового профілю, при вступі проходять випробування з української мови та математики у першій декаді червня. Спілкуючись з психологом, дитина отримує завдання для визначення рівня уваги, уяви, пам’яті, логічного мислення та мотивації навчальної діяльності. В процесі навчання створюється психолого–педагогічний супровід учня за методикою діагностико-проектуючого комп’ютерного комплекса «Універсал» за В.О. Киричука.

    1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщення Школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

    2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Школи вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

    3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень – липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

    4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.

    5. Для проведення конкурсних випробувань у Школі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора Школи за погодженням з радою Школи. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Школи або його заступник.

    6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Школи, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту. Крім заяви подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

    7. Зараховуються до Школи на пільгових умовах (без конкурсних випробувань):
      а) переможці та учасники міжнародних олімпіад з предметів гуманітарного циклу;
      б) призери ІІ –ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з предметів гуманітарного циклу та призери конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН;
      в) учні віднесені до І та ІІ категорій Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” і мають у табелі середній бал не нижче 9,4.
      г) діти-сироти, які залишилися без опіки батьків; діти-інваліди І-ІІ груп, яким не протипоказане навчання в Школі;
      д) випускники початкових шкіл: „Джерельце”, „Малюк”, „Школа радості”, „Любисток”, „Світанок”.Up