СТРУКТУРА ШКОЛИ

  Народження нової школи – тривалий і складний процес. Більшість навчальних заходів починають реформування зі змісту навчання : введення нових дисциплін, курсів, зі створення авторських програм, проектів тощо. ЛСШ «Надія» - молода школа, що надає освітянські послуги тільки 7 років, саме такий молодий вік і обумовлює специфіку кадрового забезпечення: більшість педагогів – молоді, але креативні спеціалісти. Середній вік вчителів школи - 28 років. Школа є винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання та виховання. Інновації, які широко впроваджуються в навчально – виховному процесі, не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Вони є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у навчально-виховному процесі.

    Структура школи :

    • В 5 – 6 класах здійснюється інтеграція навчальних предметів на базі навчальних дисциплін. Це дає можливість учням на перехідному етапі з початкової школи до середньої ланки освіти краще адаптуватися, а в результаті інтеграції краще засвоїти навчальний матеріал, глибше розкрити свої навчальні можливості.

    • В 7 – 8 класах починається, а в 9 – их класах поглиблюється допрофільна підготовка учнів. Вона дає можливість краще визначитись у своїх здібностях та уподобаннях, обрати у подальшому саме ті навчальні дисципліни та той напрям в освіті, які дадуть змогу краще опанувати ту чи інакшу навчальну сферу, досягти певних результатів та реалізувати себе як особистість.

    • В 10 – 12 класі здійснюється спеціалізація. Школа обрала природничо - математичний напрям, екологічний профіль. Це дасть можливість учням тісно співпрацювати з певною категорією навчальних дисциплін, досягти навчальних висот, а згодом отримати вищу освіту у цьому напрямку.

  Інноваційна діяльність, яка впроваджується в школі «Надія», передбачена проектом Концепції державної інноваційної політики та проектом Положення «Про порядок здійснення інноваційної діяльності у системі освіти». Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально- економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення вчителів до опанування та застосування педагогічних новинок, конкуренція загальноосвітніх закладів, яка стимулює пошук нових форм, методів організації навчально-виховного процесу, диктує відповідні критерії щодо добору вчителів.

  Орієнтуючись на гуманізацію навчання, на формування особистості учня, ми пам’ятаємо, що вона формується особистістю самого вчителя. Тому створюються всі умови для росту професійної майстерності педагога. А для цього необхідна діюча й ефективна структура методичної служби в навчальному закладі. Майстерність учителя формується через постійне, систематичне професійне зростання. Сьогодні в школі працює 17% вчителів вищої кваліфікаційної категорії та 30 % - І та ІІ кваліфікаційної категорії. Ціла низка досвідчених вчителів подає свої власні педагогічні та методичні напрацювання для друку у фахових періодичних виданнях.

  Виходячи із спеціалізації навчального закладу, широко впроваджуються дисципліни та здійснюються проекти екологічного напряму. Так, останніми роками впроваджується Екологічна олімпіада, яка проходить під час екологічної декади. Учні школи не тільки приймають участь у різнопланових заходах екологічного спрямування, але й перевіряють свої знання в області екології, біології, хімії, географії.

  Силами учнівського та педагогічного колективу здобуто ряд перемог у конкурсах та проектах не тільки районного чи міського рівня, але школа неодноразово виходила і на міжнародний рівень, де якісно представляла себе. Так, останніми роками ми брали участь у Голандсько – Українському проекті «Перші проліски», у Міжнародному проекті «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». Ми активно співпрацюємо з молодіжною організацією AIESEC, в рамках якої відбувається реалізація проекту «Світ без кордонів», також беремо участь у міжнародному проекті «Інтеграція України в Європу». Наші учні відпочивають в міжнародному екологічному таборі в м. Осечне, Польща. За сприяння Британської Ради в Україні, з метою обміну досвідом, ми приймаємо участь у проекті «Професійний розвиток учителів» та спільно з Канадським інститутом професійного розвитку працюємо за принципами індивідуалізації та інтеграції навчання «Лицем до дитини». Приймаючи участь у Канадсько – українському проекті «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами », ми інтегруємо у соціум таких дітей, навчаючи усіх разом.Вгору