МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Проект «Професійний розвиток учителів» за сприянням Британської Ради в Україні.

Мета: обмін досвідом учителів, проведення спільних навчальних семінарів, професійний розвиток учителя





Співпраця зі школами м.Лєшно ( Польща ). Участь колективу школи у міжнародному проекті «Інтеграція України в Європу»

Мета: створення дружніх відносин між поляками та українцями, які опираються на взаємне пізнання і подолання стереотипів.

Співпраця в галузях:
   • Спорту та туризму
   • Інформатики
   • Екології
   • Іноземних мов
   • Народознавства





Співпраця з міжнародною молодіжною організацією AIESEC, в рамках якої відбувається реалізація проекту «Світ без кордонів».

Мета: сприяння культурній інтеграції української молоді в світове суспільство шляхом безпосереднього спілкування з молоддю інших країн, підвищення їх рівня володіння англійською мовою, розвиток особистісних, лідерських та професійних навиків учнів школи.





Пілотна школа у Голландсько-Українському екологічному проекті «Від сталої освіти до сталого розвитку».

Мета:
   - введення виховання сталого розвитку учнів школи засобами складання навчальних планів, підготовки нових матеріалів та підготовки учителів з даної проблеми через концепцію екологічної освіти;
   - удосконалення ментальності людей до даної проблеми та вміння поводитись у даному середовищі.





Участь у проекті «Професійний розвиток учителів та керівників навчальних закладів» за сприянням інституту професійного розвитку учителів м.Торонто.

Мета: індивідуалізація та інтеграція навчання за принципами “Лицем до дитини”. Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Робота з кадрами.








Проект «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID)

Мета: виховання відповідального та свідомого майбутнього споживача теплової енергії, що розуміє проблеми підприємства теплопостачання та своїми діями підтримує його – зберігає і раціонально використовує теплову енергію та своєчасно сплачує за отримані послуги.








Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

Мета:
   • розкриття потенціалу кожного учня;
   • створення спеціальних умов з урахуванням потреб всіх дітей.

Завданням школи щодо впровадження інклюзивної освіти є:
   • створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами;
   • організувати навчально-виховний процес, який би відповідав потребам всіх дітей;
   • розробити систему освітніх і фахових послуг для дітей з особливими потребами;
   • залучити у процес навчання та виховання батьків.

Школа «Надія» сприймає кожну дитину як важливого члена колективу.










Вгору